Boliden som investering Läs mer

Boliden - Investerare

Q3

Bolidens tredje kvartal: Stabilt resultat trots produktionsstörningar

Försäljningsintäkterna för det tredje kvartalet var 15 906 (13 550) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 2 419 (2 258) MSEK. Fritt kassaflöde uppgick till 962 (1 878) MSEK.

Mer information

VD-intervju

Bolidens VD och koncernchef kommenterar kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2021.

Mer information

IR Evenemang

25
okt

VD-Intervju

Bolidens VD kommenterar rapporten för andra kvartalet 2021.

Se intervjun här