Boliden som investering Läs mer

Boliden - Investerare

Q1

Stabil produktion i Smältverk men produktionsstörningar i Tara

Försäljningsintäkterna för det första kvartalet var 13 210 (13 047) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 504 (2 048) MSEK. Fritt kassaflöde uppgick till -845 (-323) MSEK. 

Mer information

Kapitalmarknadsdagar och övriga händelser

Bolidens kapitalmarknadsdagar 2019 hölls i Stockholm den 13 mars, följt av ett besök i Aitiks koppardagbrott den 14 mars. 

För mer information vänligen kontakta investorrelations@boliden.com.

Mer information

VD-Intervju

Bolidens VD kommenterar rapporten för första kvartalet 2020.

Se intervjun här