Boliden som investering Läs mer

Boliden - Investerare

Q4

Bolidens fjärde kvartal: Starkt resultat och kassaflöde i kvartalet

Försäljningsintäkterna för det fjärde kvartalet var 16 170 (12 972) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 3 043 (1 721) MSEK. Fritt kassaflöde uppgick till 2 750 (822) MSEK. För helåret uppgick försäljningsintäkterna till 56 321 (49 936) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 8 438 (7 035) MSEK.

Mer information

Kapitalmarknadsdagar och övriga händelser

Boliden har nöjet att bjuda in investerare, analytiker och finansiell media till vår kaptialmarknadsdag Onsdagen 17 Mars 2021.

Mer information

VD-Intervju

Bolidens VD kommenterar rapporten för fjärde kvartalet 2020.

Se intervjun här