Boliden som investering Läs mer

Boliden - Investerare

Q3

Bolidens tredje kvartal: Förbättrat resultat

Produktionen vid Bolidens gruvor och smältverk var under kvartalet stabil. Anrikningen vid gruvorna, liksom metallproduktionen vid smältverken, var högre jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultat exkl. omvärdering av processlager uppgick till 2 258 (1 635) MSEK.

Mer information

Kapitalmarknadsdagar och övriga händelser

Bolidens kapitalmarknadsdagar 2019 hölls i Stockholm den 13 mars, följt av ett besök i Aitiks koppardagbrott den 14 mars. 

För mer information vänligen kontakta investorrelations@boliden.com.

Mer information

VD-Intervju

Bolidens VD kommenterar rapporten för tredje kvartalet 2020.

Se intervjun här