Boliden som investering Läs mer

Boliden - Investerare

Q2

Starkt resultat trots omfattande underhållsstopp

Försäljningsintäkterna för det andra kvartalet var 21 568 (17 891) Mkr och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 4 532 (2 616) Mkr. Fritt kassaflöde uppgick till 2 038 (2 013) Mkr.

Mer information

VD-intervju

Bolidens VD och koncernchef kommenterar kvartalsrapport för det andra kvartalet 2022.

Mer information

IR Evenemang

Kapitalmarknadsdag 2021: Konkurrenskraftiga metaller för klimatomställning

Bolidens kapitalmarknadsdag består av presentationer av Bolidens ledning med syfte att bidra till fördjupad förståelse för värdeskapande vid Bolidens gruvor och smältverk.

Mer information