Boliden som investering Läs mer

Boliden - Investerare

Q2

Bolidens andra kvartal: Starkt resultat och kassaflöde

Försäljningen för det andra kvartalet var 17 891 (13 391) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 2 616 (1 634) MSEK. Fritt kassaflöde uppgick till 2 013 (1 174) MSEK.

Mer information

Kapitalmarknadsdagar och övriga händelser

Boliden´s kapitalmarknadsdag 2021 var ett virtuellt event onsdagen 17 mars.

Boliden´s kapitalmarknadsdagar bestod av presentationer från Bolidens ledningsgrupp, med syfte att ge en djupare förståelse för affärsområdenas värdeskapande verksamhet.

Mer information

VD-Intervju

Bolidens VD kommenterar rapporten för andra kvartalet 2021.

Se intervjun här