Boliden som investering Läs mer

Boliden - Investerare

Q3

Bolidens tredje kvartal: Starkt resultat trots hög inflation

Försäljningsintäkterna för det tredje kvartalet var 19 480 (15 906) Mkr och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 3 484 (2 419) Mkr. Fritt kassaflöde uppgick till 97 (962) Mkr.

Mer information

VD-intervju

Bolidens VD och koncernchef kommenterar kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2022.

Mer information

IR Evenemang

Kapitalmarknadsdag 2021: Konkurrenskraftiga metaller för klimatomställning

Bolidens kapitalmarknadsdag består av presentationer av Bolidens ledning med syfte att bidra till fördjupad förståelse för värdeskapande vid Bolidens gruvor och smältverk.

Mer information