Boliden som investering Läs mer

Boliden - Investerare

Q1

Bolidens första kvartal: Starkt kassaflöde

Försäljningsintäkterna för det första kvartalet var 17 083 (13 210) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 2 449 (1 504) MSEK. Fritt kassaflöde uppgick till 2 165 (-845) MSEK.

Mer information

Kapitalmarknadsdagar och övriga händelser

Boliden´s kapitalmarknadsdag 2021 var ett virtuellt event onsdagen 17 mars.

Boliden´s kapitalmarknadsdagar bestod av presentationer från Bolidens ledningsgrupp, med syfte att ge en djupare förståelse för affärsområdenas värdeskapande verksamhet.

Mer information

VD-Intervju

Bolidens VD kommenterar rapporten för första kvartalet 2021.

Se intervjun här