Boliden som investering Läs mer

Boliden - Investerare

Q2

Stabil produktion och senarelagda underhållsstopp

Försäljningsintäkterna för det andra kvartalet var 13 391 (12 747) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 634 (1 631) MSEK. Fritt kassaflöde uppgick till 1 174 (789) MSEK.

Mer information

Kapitalmarknadsdagar och övriga händelser

Bolidens kapitalmarknadsdagar 2019 hölls i Stockholm den 13 mars, följt av ett besök i Aitiks koppardagbrott den 14 mars. 

För mer information vänligen kontakta investorrelations@boliden.com.

Mer information

VD-Intervju

Bolidens VD kommenterar rapporten för andra kvartalet 2020.

Se intervjun här