Boliden som investering Läs mer

Boliden - Investerare

Q1

Q1 2022 kvartalsrapport

Försäljningsintäkterna för det första kvartalet var 21 812 (17 083) Mkr och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 4 466 (2 449) Mkr. Fritt kassaflöde uppgick till 674 (2 165) Mkr. Webcast live nu.

Mer information

VD-intervju

Bolidens VD och koncernchef kommenterar kvartalsrapport för det första kvartalet 2022.

Mer information

IR Evenemang

Kapitalmarknadsdag 2021: Konkurrenskraftiga metaller för klimatomställning

Bolidens kapitalmarknadsdag består av presentationer av Bolidens ledning med syfte att bidra till fördjupad förståelse för värdeskapande vid Bolidens gruvor och smältverk.

Mer information