• Language
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer Ok

I fokus

Boliden överklagar beslut om restriktioner för järnsand

Skellefteå kommuns Bygg- och miljönämnd har beslutat klassificera järnsand som ett avfall istället för som tidigare, en biprodukt. Klassificeringen som avfall innebär att järnsanden bedöms efter innehåll istället för egenskaper, och nämnden har därför infört riktlinjer för användning. Kommunen införde även riktlinjer för uppgrävd använd järnsand. Dessa upphävdes efter Bolidens överklagan hos Mark- och miljödomstolen i januari 2017.

Mer om Bolidens järnsand  

Rötslam används vid återställning av gruvområden

Sedan 2002 använder Boliden rötat avloppsslam i samband med återställningen av gruvområden. Det är framföra allt gråbergsupplag och sandmagasin som täcks med det näringsrika rötslammet för att underlätta etableringen av ny växtlighet och minska erosionsrisken.

Mer om rötslam 

Leveranser av våtverksslam till Chile under mitten av 1980-talet

Mellan 1984 och 1985 levererade Boliden totalt cirka 20 000 ton våtverksslam från Rönnskärsverken till det chilenska företaget PROMEL i staden Arica. Vi vill härigenom klargöra Bolidens roll kring leveranserna samt vår inställning till de skador som påstås ha uppkommit till följd av leveranserna.

Information om våtverksslam till Chile 

Damm­brottet 1998 vid gruvan Los Frailes i Spanien

I april 1998 inträffade ett dammbrott vid sandmagasinet vid gruvan Los Frailes i Spanien som då ägdes av Bolidens dotterbolag Boliden Apirsa S.L. ("Apirsa"). Boliden är involverat i ett antal tvister och rättsprocesser sprungna ur olyckan vid gruvan.

Mer om dammbrottet i Los Frailes

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90