• Language

Boliden – en del av samhället

I över nittio år har vi på Boliden vuxit tillsammans med de samhällen där vi finns. Ofta går vår historia och utveckling hand i hand med samhällets.

På många orter är vi den största privata arbetsgivaren och våra medarbetare med familjer är en förutsättning för att infrastruktur, samhällsservice, butiker och annan verksamhet fungerar. 
Precis som vi och våra medarbetare är viktiga för samhällets utveckling, är samhället viktig för oss. Att ha en öppen och nära dialog med ortsbor och andra som är intresserade av vår verksamhet är en självklarhet, liksom att samarbeta med lokala aktörer och sponsra olika föreningar och evenemang. Vi tar gärna emot besökare på våra gruvor och smältverk. 
När vi utökar vår verksamhet på en plats, eller etablerar oss på en ny, är det mycket viktigt för oss att ha en dialog med alla som berörs och säkerställa att det vi gör har så liten påverkan som möjligt. 

Information till närboende

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90