• Language
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer Ok

Återvinning av batterihöljen i plast vid smältverket Bergsöe

Bolidens blysmältverk Bergsöe, som är en av Europas största återvinningsanläggningar för uttjänta blybatterier från bilar, genomgår nu en uppgradering för att även kunna återvinna batterihöljen i plast – något som kommer att öka säkerheten, minska miljöpåverkan och generera värde.

Ambitiösa återvinningsmål
Vid Bergsöe återvinns bly från 4 miljoner blybatterier varje år och det återvunna blyet säljs huvudsakligen till europeiska batteritillverkare som använder det för att producera såväl batterier för industribruk som bilbatterier.

”Som en del av vårt mål att kontinuerligt öka återvinningsgraden för det inkommande batteriavfallet, kommer plastseparationsanläggningen att återvinna plast från bilbatteriernas höljen och omvandla plasten till plastflingor. Dessa kan sedan återanvändas för att tillverka nya bilbatterihöljen”, förklarar Fredrik Kanth som är projektägare för plastseparationsanläggningen. Plastseparationsanläggningen kommer enligt planen att tas i drift under sommaren 2019.

En investering i säkrare produktion
För närvarande tillsätts plasten till smältugnens chargeringsmaterial (det påfyllda råmaterialet), men kvantiteten plast i chargeringsmaterialet måste kontrolleras noga för att risken för explosioner ska kunna undvikas.

”Den nya plastseparationsanläggningen är en investering i säkrare produktion för våra anställda, eftersom mindre plast i chargeringsmaterialet kommer att minska risken för explosioner och brand i processgassystemet", säger Fredrik Kanth. ”Vi använder oss för närvarande av säkerhetsrutiner för att säkerställa att en säker kvantitet plast tillförs och likaså av särskilda rengöringsrutiner, men eftersom behovet av dessa rutiner kommer att minska kommer vi även att kunna dra ned på processtiden.”

Lägre utsläpp
Processgaserna måste i dagsläget värmas upp till över 1 000 °C för att organiska ämnen ska avlägsnas från plasten och potentiellt farliga utsläpp undvikas.

”Mindre plast i chargeringsmaterialet kommer att minska mängden energi som behövs för att värma processgaserna, vilket beräknas leda till utsläppsminskningar på runt 10 000 ton CO2 per år”, säger Fredrik Kanth. ”Trots att mindre energi används i gasbearbetningssystemet kommer vi ändå att kunna fortsätta förse kommunen med ungefär 30 GWh fjärrvärme.”

Att skapa värde
Bilbatterier består av cirka 10 procent plast – varav lite drygt hälften är polypropen (PP) som enkelt kan återvinnas.

”PP-plast kan säljas för ungefär 500 euro per ton, så det här är ett bra exempel på hur vi kan förbättra säkerheten och främja miljönyttan samtidigt som vi skapar ett ekonomiskt värde från vårt avfall”, hävdar Fredrik Kanth. ”Dessutom bör vi kunna öka vår produktion med runt 5 procent när vi har börjat separera ut plasten.”

Plastseparationsanläggningen kan även ge Bergsöe ett bra utgångsläge inför framtida lagstiftningskrav, eftersom plastseparation mycket väl kan bli obligatoriskt enligt EU:s utsläppsdirektiv gällande bästa tillgängliga teknik (BAT) under de kommande åren.

Hur kommer plastseparationsanläggningen att fungera?

En hammarkvarn bryter först sönder batterierna. Eventuell blypasta tvättas bort och återvinns innan plast och större bitar av bly separeras i en vattentank. Separationsanläggningen kommer att kunna avverka upp till 30 ton batterier per timme när den är i full drift.

Citat...

”... det här är ett bra exempel på hur vi kan förbättra säkerheten och främja miljönyttan samtidigt som vi skapar ett ekonomiskt värde från vårt avfall.”
Fredrik Kanth.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90