• Language
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer Ok

Återvinning av batterihöljen i plast vid smältverket Bergsöe

Bolidens blysmältverk Bergsöe, som är en av Europas största återvinningsanläggningar för uttjänta blybatterier från bilar, har genomgått en uppgradering för att även kunna återvinna batterihöljen i plast – något som kommer att öka säkerheten, minska miljöpåverkan och generera värde.

Ambitiösa återvinningsmål
Vid Bergsöe återvinns bly från 4 miljoner blybatterier varje år och det återvunna blyet säljs huvudsakligen till europeiska batteritillverkare som använder det för att producera såväl batterier för industribruk som bilbatterier.

”Som en del av vårt mål att kontinuerligt öka återvinningsgraden för det inkommande batteriavfallet, kommer plastseparationsanläggningen att återvinna plast från bilbatteriernas höljen och omvandla plasten till plastflingor. Dessa kan sedan återanvändas för att tillverka nya bilbatterihöljen”, förklarar Fredrik Kanth som är projektägare för plastseparationsanläggningen. Plastseparationsanläggningen togs i drift september 2019.

En investering i säkrare produktion
För närvarande tillsätts plasten till smältugnens chargeringsmaterial (det påfyllda råmaterialet), men kvantiteten plast i chargeringsmaterialet måste kontrolleras noga för att risken för övertändningar ska kunna undvikas.

”Den nya plastseparationsanläggningen är en arbetsmiljöinvestering, dvs en säkrare produktion för våra anställda, eftersom mindre plast i chargeringsmaterialet kommer att minska risken för övertändning och brand i processgassystemet", säger Fredrik Kanth. ”Vi använder oss för närvarande av säkerhetsrutiner för att säkerställa att en säker kvantitet plast tillförs och likaså av särskilt framtagna rengöringsrutiner.”

Lägre utsläpp
Processgaserna måste värmas upp till ca 1 000 °C i en efterbrännkammare för organiska ämnen skall förbrännas och inte orsaka utsläpp och luktklagomål. -Mindre plast i chargeringsmaterialet kommer att minska risken för övertändningar i processgassystemet samt minimera luktolägenheter till omgivningen. En positiv miljöeffekt är även att vi minskar våra CO2-utsläpp med ca 23% eller ca 10 000 ton per år, säger Fredrik Kanth.

-Trots att mindre energi i processgassystemet kommer vi ändå att kunna fortsätta förse kommunen med ungefär 30 GWh fjärrvärme.

Att skapa värde
Bilbatterier består av cirka 10 procent plast – varav lite drygt hälften är polypropen (PP) som enkelt kan återvinnas.

”PP-plast kan säljas tillbaka till tillverkare av nya batterilådor, så det här är ett bra exempel på hur vi kan förbättra säkerheten och främja miljönyttan samtidigt som vi skapar ett ekonomiskt värde från vårt avfall”, hävdar Fredrik Kanth. ”Dessutom bör vi kunna öka vår produktion med runt 5 procent när vi har börjat separera ut plasten.”

Plastseparationsanläggningen kan även ge Bergsöe ett bra utgångsläge inför framtida lagstiftningskrav, eftersom plastseparation mycket väl kan bli obligatoriskt enligt EU:s utsläppsdirektiv gällande bästa tillgängliga teknik (BAT) under de kommande åren.

 

Hur kommer plastseparationsanläggningen att fungera?

En hammarkvarn bryter först sönder batterierna. Eventuell blypasta tvättas bort och återvinns innan plast och större bitar av bly separeras i en vattentank. Separationsanläggningen kommer att kunna avverka upp till 30 ton batterier per timme när den är i full drift.

Mer fakta

För att möta behovet från det moderna samhället, den växande befolkningen och möjliggöra en grön klimatomställning krävs ökad återvinning.

Återvinning gör avfall till en resurs. Avfall blir till råvaror och en del av den cirkulära ekonomin. Cirkulär ekonomi är en högt prioriterad fråga inom Sverige och EU, som tar ansvar genom att skapa förutsättningar för metallåtervinning i återvinningsanläggningar med moderna miljökrav.

På Bergsöe är vi stolta över vår nya anläggning som hjälper oss återvinna plasthöljet från våra bilbatterier.

 

 

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90