• Language
2023-05-03

Beräknad utbetalning av föreslagen utdelning (förutsatt årsstämmans godkännande)