• Language
2022-05-05

Beräknad utbetalning av föreslagen utdelning (förutsatt årsstämmans godkännande)