• Language
2023-06-09

Beräknad utbetalning av föreslagen inlösenlikvid (förutsatt årsstämmans godkännande)