• Language
2022-06-13

Beräknad utbetalning av föreslagen inlösenlikvid (förutsatt årsstämmans godkännande)