Yhteiskunta tarvitsee metalleja - ja me tarvitsemme sinua!

Boliden Kokkola työllistää 560 eri alojen ammattilaista. Olemme toimineet Kokkolan rannoilla jo yli 50 vuoden ajan. Tehtaasta on kasvanut kaupunkimme suurin teollinen työnantaja, joka on antanut työtä ja toimeentuloa tuhansille kokkolalaisille. Pitkä ja vakaa historiammekin sen kertoo; meillä arvostetaan osaajia ja pidetään heistä huolta.

Haluaisitko sinä olla mukana tekemässä tulevaisuutta kanssamme?

Tutustu Bolidenin avoimiin työpaikkoihin >>

Seuraa meitä Instagramissa @boliden_kokkola ja LinkedIn:ssä Boliden Kokkola Oy

Keitä me olemme?

Boliden Kokkola työllistää satoja ihmisiä, kymmeniin eri tehtäviin. Suurin osa henkilöstöstä työskentelee tuotannossa ja kunnossapidossa. Sen lisäksi on iso joukko tukitoimintojen, kuten laboratorion, talouden, ympäristön, turvallisuuden ja henkilöstöhallinnon osaajia.

Henkilöstöstä valtaosa on työntekijöitä ja yksi kolmannes toimihenkilöitä tai ylempiä toimihenkilöitä. Hieman vajaa puolet meistä tekee vuorotyötä. Naisten osuus on noin viidennes.

Koulutustaustoiltamme olemme sangen kirjava joukko; ammattiopistosta ponnistaneista aina tohtoreihin asti.

Meillä pääset työskentelemään teollisuuden näköalapaikalla, tärkeänä osana isoa kokonaisuutta.

Lue lisää

Kesätyöt ja harjoittelu

Kesätyöntekijät ja harjoittelijat työskentelevät eri tuotanto-osastoilla sekä tehtaan tukitoiminnoissa, kuten kunnossapidossa, henkilöstöpalveluissa ja taloudessa. Meillä saat mahdollisuuden kehittää osaamistasi teollisuuden näköalapaikalla, kokeneiden ammattilaisten kanssa.

Tehtaalla työskentelee vuosittain 140 kesätyöntekijää ja kymmeniä harjoittelijoita.

"Hakuprosessi oli selkeä ja helppo."

"Monipuolisia ja myös haasteellisia työtehtäviä."

"Työkavereilta uskaltaa kysellä asioita ja he myös mielellään opastavat."

"Kiinnostava ala, hyvät mahdollisuudet työllistyä tulevaisuudessa"

> Hae meille työharjoitteluun

Mitä arvostamme?

Yrityksemme suurin voimavara on sen henkilöstö. Tulemme erilaisista taustoista, joskus mutkitteleviakin urapolkuja pitkin. Jokainen meistä on ainutlaatuinen yhdistelmä persoonallisuutta ja korkealaatuista osaamista. Se mikä meitä kaikkia yhdistää, on halu kehittää ja kehittyä. Teemme työmme tavalla, josta voimme itsekin olla ylpeitä.

Vastuullisuus on asia, josta emme tingi missään olosuhteissa. Huolehdimme ympäristöstämme, turvallisuudesta sekä henkilöstön osaamisesta ja jaksamisesta niin työpaikalla kuin vapaa-ajalla.

Tiedostamme, että vain ottamalla koko henkilöstön yhdenvertaisesti mukaan kehitystyöhön, meidän on mahdollista saavuttaa ne tavoitteet, joita olemme itsellemme asettaneet. Avoin ilmapiiri ja yhteisöllisyys ovat avaintekijöitä rakentaessamme tehtaan menestystä. Se on meidän tapamme toimia.

Opinnäytetyöt

Opinnäytetyön tekeminen Boliden Kokkolalle on loistava tapa tutustua yritykseemme jo opintojesi aikana. Yhteistyön ansiosta sinä pääset näkemään ja kokemaan keitä me olemme, mitä me teemme ja mihin uskomme.

Kansainvälisessä yrityksessämme hankit parhaassa tapauksessa kokemusta, jota arvostetaan kaikkialla maailmassa. Me puolestaan janoamme opinnäytetyön tekijöiltä tuoretta tietoa sekä uusia näkemyksiä.

Painotamme yhteistyötä niiden korkeakoulujen kanssa, joiden koulutusohjelmien opiskelijoita tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa. Luomme mieluusti yhteyksiä esimerkiksi tekniikan ja kemian alan opiskelijoihin. Kysyntää on myös monien muiden alojen osaajista, kuten ympäristön, talouden ja viestinnän taitureista.

Meillä teet opinnäytetyön, jolla todella on merkitystä!

Kysy lisää: tiina.kastren(at)boliden.com

Kokkola

 • Kokkola on noin 47 000 asukkaan viehättävä merenrantakaupunki,
  jossa on aitoa vanhan merikaupungin tunnelmaa. Kokkola on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, ja omaleimaiseksikin kutsuttu. 

   

  Kokkolassa ja lähialueella toimivilla yrityksillä on satojen vuosien perinteet ja osaaminen kansainvälisestä liiketoiminnasta. Kokkola on maailmanluokan kemianteollisuuden sekä metallurgian- ja venerakennusteollisuuden keskus. Positiivinen väestökehitys, monipuolinen elinkeinorakenne sekä kaupan ja teollisuuden mittavat investoinnit ovat vahvistaneet Kokkolan elinvoimaa.

   

  Kokkolasta ja Keski-Pohjanmaalta löytyy laajat opiskelumahdollisuudet aina perus- ja toisen asteen opetuksesta ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin saakka.

   

  Kaupunki tarjoaa monipuoliset vapaa-ajan mahdollisuudet koko perheelle niin urheilun kuin kulttuurinkin parissa. Nähtävyyksistä tunnetuimmat lienevät vanhakaupunki Neristan sekä meri ja Tankarin majakkasaari.

   

  Välimatkat kantakaupungissa ovat lyhyitä, ja esimerkiksi työmatkansa tehtaille moni taittaa polkupyörällä. Jos pidemmälle haluaa lähteä, niin Kokkolassa on toimivat juna-, linja-auto- ja lentoyhteydet.

   

  Lue lisää

Kokkola Industrial Park

 • Kok­ko­lan Suur­teol­li­suusa­lue KIP sijaitsee Ykspihlajan kaupunginosassa noin viisi kilometriä keskustasta. KIP on pin­ta-alal­taan 700 heh­taa­rin ko­koi­nen alue, jolla toi­mii 17 tuo­tan­to­lai­tos­ta ja noin 60 pal­ve­lu­yri­tys­tä, yh­teen­sä siis yli 70 toi­mi­jaa. Yritykset työllistävät suoraan 2300 henkilöä. Osaaminen näkyy sekä teollisuusalueen prosessiosaamisessa että koulutuksen ja korkeatasoisen tutkimuksen keskittymänä. 

   

  Suur­teol­li­suusa­lu­een yri­tyk­set ovat useil­la tuo­te­mark­ki­na-alueil­la ja mo­nil­la eri mit­ta­reil­la mi­tat­tui­na joh­ta­via maa­il­mas­sa. Tuo­tan­to­lai­tok­set ovat pää­osin kan­sain­vä­li­siä ja suu­rin osa tuo­tan­nos­ta menee vien­tiin kaik­kial­le maa­il­maan. Kok­ko­lan Sa­ta­man si­jain­ti suur­teol­li­suusa­lu­een ku­pees­sa on mer­kit­tä­vä te­ki­jä vien­ti­teol­li­suu­den tu­ke­mi­ses­sa.

   

  Alu­een me­nes­ty­mi­sen taus­tal­la on vahva, jo vuo­si­kym­men­ten ajan kes­tä­nyt, yh­teis­työ ja ns. teol­li­ses­sa sym­bioo­sis­sa elä­mi­nen. Yri­tys­ten kes­ken on syn­ty­nyt mo­nel­la ta­sol­la eri­lai­sia sy­ner­gioi­ta kuten pro­ses­si­teol­li­suu­den si­vu­vir­to­jen hyö­dyn­tä­mi­ses­sä, kes­ki­te­tys­sä pal­ve­lu­tuo­tan­nos­sa ja toi­min­ta­kult­tuu­rien yh­tei­ses­sä ke­hit­tä­mi­ses­sä. Kokkola Industrial Parkia pidetään Suomen ja koko Euroopan mittakaavassa kiertotalouden edelläkävijänä.

   

  Lue lisää

Contact

Boliden Head Office

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
P.O. Box 44, SE-101 20 Stockholm 
Tel: + 46 8 610 15 00
Fax: + 46 8 654 80 90