Smältverk

Bolidens smältverk har en stark europeisk marknadsposition som bygger på ett högt processtekniskt kunnande, flexibla smältprocesser och förmågan att producera högkvalitativa metaller från komplexa gruvkoncentrat och återvunnet råmaterial. Boliden är världens största aktör inom elektronikåtervinning.

Smältverken försörjs med koncentrat från Bolidens egna gruvor samt koncentrat och sekundära råmaterial från externa leverantörer.

Bolidens egen produktion av kopparkoncentrat täcker cirka 30 procent av smältverkens behov. Motsvarande siffra för zinksmältverken är ca 65 procent.

Kopparsmältverken använder stora mängder metall och elektronikskrot för återvinning.