Smältverk

Bolidens smältverk har en stark europeisk marknadsposition som bygger på ett högt processtekniskt kunnande, flexibla smältprocesser och förmågan att producera högkvalitativa metaller från komplexa gruvkoncentrat och sekundära råmaterial.

Smältverken försörjs med koncentrat från Bolidens egna gruvor samt koncentrat och sekundära råmaterial från externa leverantörer.

Bolidens egen produktion av kopparkoncentrat täcker cirka 25 procent av smältverkens behov. Motsvarande siffra för zinksmältverken är 70 procent.

Kopparsmältverken använder stora mängder metall och elektronikskrot för återvinning. 2010 stod dessa material för cirka 15 procent av råvarubehovet.