Garpenberg – produktivitet i världsklass

I Garpenbergsgruvan bryts komplexmalm som innehåller zink, bly, silver, koppar och guld – en metallmix som har bidragit till gruvans fördelaktiga kostnadsposition.

Framgångsrika prospekteringsinsatser har tillsammans med branschledande teknikutveckling möjliggjort expansionen av Garpenbergsgruvan. Projektet, en investering på 3,9 miljarder kronor, drevs mellan 2011 och 2014 och har ökat malmproduktionen från 1,4 till 2,5 miljoner ton malm (ska nås år 2015). I och med detta är Garpenberg en av världens mest kostnadseffektiva och moderna gruvor.

Fakta 2015

Medarbetare: 420

Olycksfallsfrekvens (LTI): 4,0

Omsättning: 2 862 MSE

Rörelseresultat: 1 452 MSEK

Gruvans djup: 1250 m

Produktion 2015

Anrikat tonnage: 2 367 kton

Zink:  108 kton

Koppar: 0,8 kton

Bly: 42 kton

Guld: 559 kg

Silver: 288 ton