Boliden som investering Läs mer
Q3

Rapport för tredje kvartalet 2016

Försäljningsintäkterna uppgick under perioden till 9 733 (9 764) MSEK och rörelseresultatet exkl. omvärdering av processlager förbättrades till 1 318 (1 055) MSEK. Fritt kassaflöde påverkades negativt av högre lager och uppgick till 91 (953) MSEK.

Mer information

VD-Intervju

Bolidens VD kommenterar rapporten för tredje kvartalet 2016

Se intervjun här

IR kontakt

Sophie ArniusDirector Investor Relations
+46 8-610 15 23
+46 70-590 80 72