Boliden som investering Läs mer
Q4

Rapport för fjärde kvartalet 2016

Bolidens försäljningsintäkter för det fjärde kvartalet 2016 uppgick till 12 137 (9 699) MSEK och rörelseresultatet, exklusive omvärdering av processlager, var 2 106 (596) MSEK. För helåret uppgick försäljningen till 40 316 (40 242) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 5 094 (4 010) MSEK.

Mer information

Boliden investerar i Tara-gruvan

Framgångsrik prospektering vid zinkgruvan Tara i Irland har identifierat en ny mineralisering med antagen mineraltillgång om 10 Mton. Boliden har beslutat att bygga ut gruvans sandmagasin och inleda en satsning för att förlänga gruvans livslängd. 

Mer information

IR kontakt

Sophie ArniusDirector Investor Relations
+46 8-610 15 23
+46 70-590 80 72