Boliden som investering Läs mer
Q2

Rapport för andra kvartalet 2016

Bolidens andra kvartal präglades av bra produktion trots variation mellan gruvorna och omfattande underhållsstopp i smältverken. Försäljningsintäkterna uppgick till 9 596 (10 373) MSEK och rörelseresultatet exkl. omvärdering av processlager var 901 (1 257) MSEK. Fritt kassaflöde uppgick, justerat för förvärvet av Kevitsagruvan, till 1 148 MSEK. 

Mer info

Bolidens förvärv av Kevitsagruvan

Den 1 juni förvärvade Boliden den finska nickel-koppargruvan Kevitsa.

Filmad intervju med Mikael Staffas, President Boliden Mines

Läs mer om förvärvet

IR kontakt

Sophie ArniusDirector Investor Relations
+46 8-610 15 23
+46 70-590 80 72