24 Jan 2013

County governor visiting Boliden Rönnskär

Location: Boliden Rönnskär Västerbotten new county governor Magdalena Andersson visiting Boliden Rönnskär.